Ventrikelseptumdefect: Systolische souffle in descrescendo met punctum maximum op de 3 e en 4 e intercostaal ruimte links parasternaal. Ook is de souffle 3/6. Een geruis of souffle aan het hart ( souffle au coeur) is een geluid, dat een arts door onderzoek met zijn stethoscoop aan het hart kan waarnemen. Systolische souffle graad 2-3/6, holosystolisch, punctum maximum: intercostaal 4 links Normale perifere pulsaties en precordiale palpatie beloop Enkele uren post. Zie ook de artikelen. 1183, 1187 en 1196.

systolische souffle
Detail song

Een samen/trekking is een Con/tractie contractuur Een weefsel dat blijvend is samengetrokken door schrompeling myogene contractuur Een blijvende samentrekking door schrompeling van spierweefsel Dermatogene contractuur Een blijvende samentrekking.

Radiofarmacon, slokdarm, oesophagus, keelholte, pharynx, het inwendig bekijken van de oesophagus. Oesofago/scopie, ontsteking van de pharynx, faryng/itis, verwijdering van de milt. Liën/ectomie, van colon sigmoideum en colon sigmoïdeum. Colon sigmoideum de juiste, middelen tegen reuma, antireumatica middelen tegen syfilis (lues) Antisyfilitica (antiluetica) de milt betreffend (met /alis) lienalis de milt betreffend (met /aal) liënaal Het oog betreffend (met /isch) Oftalmisch Het oog betreffend (met /icus) Ophtalmicus de th blijft in de term thoracaal. Dit komt omdat de th volgt op de letter f Trombose en thrombose Trombose difterie en diftherie difterie leukocytosis en leucocytosis leucocytosis Erythrodermie en erytrodermie erytrodermie leukoderma en leucoderma leucoderma voorvoegsel: over, naar de andere kant Trans/ Bij transplantatie wordt weefsel of een orgaan van. Deze grote vaten zijn dus overgeplaatst. Dit is Transpositie transpositio viscerum Een andere term voor transpositio viscerum is Situs (ligging) inversus (omgedraaid) door de urethra heen Trans/uretr/aal Operatieve verwijdering van de voorstanderklier door de urinebuis heen Transuretrale prostatectomie door het voorhoofd heen Transfrontaal door de borstkas heen Transthoracaal door het borstbeen. Bij insufficiënt is Insufficiëntie (verbasterd) Insufficientia (klassiek) Onvoldoende voeding hartwerking (klassiek) Insufficientia cordis Onvoldoende nierwerking (klassiek) Insufficientia renis Onvoldoende sluiting van de mitralis-hartklep waardoor bij samentrekking een deel van het bloed uit de linkerkamer terugstroomt naar de linkerboezem, heet Mitralis/in/sufficiënt/ie samentrekking Systole uitzetting diastole mitralis-insufficiëntie. Slippen Slip (stam) Cuspid/ de naam voor de tweeslippige klep is Valvula bicuspidalis Een splitsing in 2 takken Bifurcatie (tweetandige) vork een splitsing in 3 takken Tri/furcatie én/hoornig Uni/cornis hoorn (stam) Tweehoornig is Bi/cornis Latijnse term voor tweehoornige baarmoeder is Uterus bicornis Én/zijdig, aan. Genoemd Primi/para de vrouw die veel kinderen baarde heet Multi/para eenvormig Uni/form Eentonig Mono/toon Eenkernig Uni/nucle/air Eenkernig Mono/nucle/air beiderzijdse verlamming Di/plegie én enkel/ Én enkel/ Twee dubbel/ Twee dubbel/ veel meerdere multi/ veel meerdere halfzijdige gevoelloosheid Hemi/anesthes/ie verwijdering van de halve lever Hemi/hepat/ectom/ie halfzijdige verlamming. (werkwoordsvorm) Confabuleert Bloed (latijn) Sanguis Bloed (comb.

systolische souffle
Il était une fois Droshky (Once upon a droshky) - 1964

Casus 7 Kr2her wiki fandom powered by wikia


255 terms, melanoderma klassiek, melanodermie verbasterd, lumbaal verbasterd, lumbalis klassiek, melanoom verbasterd. Melanoma klassiek, artrose, arthrosis, symfyse, symphysis, mukeus, mucosus. Rheuma, asthma, rhachitis, rachitis, syphilis, syfilis, de juiste keuze tussen urethra of uretra. Urethra, uit symphysis en symfysis kiest men. Symphysis, tussen chronisch rheuma en chronisch reuma. Is chronisch reuma, van rachitis tarda en rhachitis tarda is alleen. Rhachitis tarda, auto nephritis en nefritis, nefritis, hoewel het achtervoegsel /on klassiek is en geen verbasterde vorm kent, kiezen we uit radiopharmacon en radiofarmacon.

Afvallen met de infraroodcabines van InfraLigne


Een mitralisinsufficiëntie kan worden veroorzaakt door een afwijking van de klep zelf, bijvoorbeeld een afwijking aan de klebladen, een afwijking aan het. Hoewel bijna iedere arts dagelijks hartonderzoek verricht, is er weinig betrouwbaar onderzoek gedaan naar de waarde van de bevindingen. Voor het aantonen van. Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen: acute ischemie van het (onder)been met bedreiging van de levensvatbaarheid van het been binnen. Nhg-standaard duizeligheid (Eerste herziening) bouma m, de jong j, dros j, maarsingh or, moormann ka, smelt afh, van den dool-Markus cam en Van Dongen jjam. Alles over de kinderneurologie. Gebruik deze medische woordenlijst met de nodige omzichtigheid. Raadpleeg ook andere bronnen.

systolische souffle
Aardappelen telen, de bemesting met

Mrc-schaal schaal om de kracht van een spier mee aan te geven ( van 0 geen kracht tot 5 normale kracht) mri bepaald type scan van het lichaam die gebruikt maakt van een magnetisch veld mrv mri scan waarbij de grote afvoerende bloedvaten worden ringetjes afgebeeld. Neurolyse het vrijmaken van een beknelde zenuw neuromusculaire aandoening ziekte van de zenuwen of de spieren of de overgang tussen de zenuw en de spier neuromusculaire overgang de ruimte waarin de zenuw een signaal door geeft aan de spier neuromyelitis ontsteking van het ruggenmerg neuronaal. Opticopathie ziekte van de oogzenuw Opticus oogezenuw Opticusatrofie het dunner worden van de oogzenuw Opticusglioom een tumor die ontstaat vanuit de oogzenuw Opticushypoplasie de oogzenuw is onvoldoende aangelegd en veel dunner dan normaal Opticusneuropathie ziekte van de oogzenuw Orbita oogkas Oro van de mond Orthostatische. Dit is een test voor de gehoorzenuw Rising epigastric sensation langzaam opstijgend gevoel vanuit de maag vaak als voorbode van een epileptische aanval Risus sardonicus verkramping van de gezichtsspieren als gevolg van de aandoening tetanus Romberg proef test voor het evenwicht en voor het gevoel. Scoliose zijwaartse verkromming van de rug Scotoom een deel van het gezichtsveld niet kunnen zien Secretie afscheiding uit een klier Sectio keizersnede secundair in tweede instantie, als gevolg van een andere aandoening sekwester losliggend stukje seniel van bejaarde leeftijd Sensibiliteit gevoel Sensorisch van het gevoel. Snoutreflex een afwijkende reflex bij grotere kinderen en volwassenen die wijst op een hersenbeschadiging, bij tikken op de bovenlip worden de lippen getuit. Sociale anamnese de woon- en leefsituatie van een patient Somnolent slaperig souffle hartgeruis Spasticiteit stijfheid in het lichaam die erger wordt bij sneller bewegen en die in de armen erger is in de buigspieren en in de benen erger is in de strekspieren Spieratrofie het.

Dit deel speelt een belangrijke rol bij de ziekte van Parkinson Sunset fenomeen ogen staan naar beneden gericht als teken van verhoogde druk in het hoofd Supratentorieel in de grote hersenen Sutura schedelnaad Sympatisch zenuwstelsel deel van het autonoom zenuwstelsel wat zorgt voor allerlei reacties. Symptoom kenmerk van een ziekte superior aan de bovenkant Synaps overgang tussen twee zenuwen Syncope kortdurend bewusteloos zijn omdat er tijdelijk te weinig bloed naar het hoofd toe gaat Syndactylie het aan elkaar gegroeid zijn van vingers Syndroom combinatie van afwijking die vaak samen voorkomen. Transient tijdelijk, voorbijgaand Translocatie een stukje chromosoom heeft zich verplaatst naar een ander chromosoom Transluminatie met een lampje er door heen schijnen Transnasaal door of via de neus Transpiratie zweten Transversa dwars Trauma ongeval Tremor ritmisch trillen Trendelenburg het beneden zakken van de heup aan. Vep onderzoek waarbij de functie van de oogzenuw wordt onderzocht Vermis verbinding tussen de twee helften van de kleine hersenen Verticale groeit suspensie test om te kijken hoe een baby reageert wanneer deze in verticale houding wordt gehouden Vertigo duizeligheid Vestibulair van het evenwichtsorgaan Vibratiezin het. Het is een test voor de gehoorzenuw. Werkgeheugen deel van het geheugen waarin informatie kortdurend wordt opgeslagen om deze direct weer te kunnen gebruiken Wernicke gebied in de hersenen die een belangrijke functie speelt bij het begrijpen van taal Wervelknaalstenose vernauwing van de ruimte in het wervelkanaal Wijnvlek een platte rode verkleuring.

Aankomen : de 10 Beste tips Op Een Rijtje


Gedissemineerde uitgebreid naar meerdere plekken in het lichaam Gedissocieerde sensibiliteitsstoornis aan een kant van het lichaam is de zogenaamde gnostische sensibiliteit uitgevallen en aan de andere kant van het lichaam de zogenaamde vitale sensibiliteit Gegeneraliseerd het hele orgaan of het hele lichaam is betrokken geisoleerd. Hierdoor valt meer dan bij jonge kinderen op dat ze een neurologische aandoening hebben. De neurologische ziekte die de klachten veroorzaakt blijft het zelfde en wordt niet erger. Gyon-kanaal ruimte in de pols waardoor een bepaalde zenuw ( de ulnaris) loopt H (terug) Hallucinaties het zien of horen van dingen die er in werkelijkheid niet zijn Hanetred looppatroon waarbij iemand de knie heel hoog optilt omdat hij of zij de voet niet goed. Dit is normaal tot de leeftijd van zes maanden en moet daarna verdwenen zijn. Hematoom bloeding Hemangioblastoom bepaald type tumor die bestaat uit een kluwentje van bloedvaatjes en een cyste hematotympanum bloed achter het trommelvlies Hemi- halfzijdig Hemianopsie de helft van het gezichtsveld niet kunnen zien Hemiatrofie de helft van een orgaan is afgenomen in volume hemiballisme aan.

Heterotopie aanlegstoornis van de hersenen waarbij bepaalde hersencellen op de verkeerde plek zijn komen te liggen hielknieproef test voor het evenwicht waarbij de hak van de voet op de knie van het andere been wordt gezet en vervolgens in een vloeiende beweging naar de grote. Immunoglobulinen afweerstoffen Immunosuprressiva medicijnen die de afweer onderdrukkebn Immuundeficientie stoornis waarbij de afweer van het lichaam niet goed werkt Impressiefractuur breuk waarbij het bot ingedeukt is Inborn error aangeboren foutje Infantiel van de kinderleeftijd Infectie een ontsteking veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel of een. Dit kan gebruikt worden wanneer de reflexen moeilijk te verkrijgen zijn Jitteriness trillerigheid bij een jonge baby juveniel op de tienerleeftijd K (terug) Kanalopathie een ziekte die veroorzaakt wordt doordat een bepaald kanaaltje in een zenuw of in een spier niet goed functioneert Kataplexie verlies. Op deze manier kan bij kinderen gekeken worden of de spieren van de schouders voldoende sterk zijn Kussmaulademhaling diepe langzame ademhaling Kyfose versterkte verkromming van de wervelkolom naar achteren (in de richting van de billen) Kyfoscoliose een versterkte achterwaartse en zijwaarste verkromming van de wervelkolom. Landau reflex reflex die ontstaat vanaf de leeftijd van 3 maanden, waarbij een baby zijn of haar lijfje strekt wanneer hij/zij op de handpalm van de onderzoeker ligt Lasegue proef waarbij een gestrekt been of een gestrekte arm wordt bewogen om te testen. Motore eindplaat de plaats waar de zenuw het signaal doorgeeft aan de spier Motor neuron disease ziekte van de voorhoorncellen Motor impersistence het niet kunnen volhouden van een bepaalde houding Motorisch neuron zenuw die een spier aanstuurt Motorunit alle spieren die aangestuurd worden door een.

Accessoires voor je smartphone

Bomberen bol en gespannen aanvoelen van de fontanel Botmetastasen uitzaaiingen van kanker in het bot Bottom shuffling op de billenschuiven (een beweging die kinderen kunnen maken in plaats van kruipen) Botuline toxine injectie een prik met het medicijn botuline toxine waardoor een spier tijdelijk verlamd. Dit wijst op verhoogde druk in het hoofd waardoor de schedelnaden die aan elkaar gegroeid waren weer open barsten als gevolg van deze hoge druk bucco van de wang buikhuidreflex samentrekken van de buikspieren wanneer de buikhuid wordt aangeraakt Bulbair dit heeft betrekking. Chiari malformatie aandoening waarbij een onderdeel van de kleine hersenen ( de tonsillen) niet meer binnen de schedel liggen, maar te verder naar beneden zakken in de richting van de wervelkolom Chiasma kruispunt van de oogzenuwen Chorea bewegingsstoornis waarbij voornamelijk de handen, de voeten. Deze reflex wordt gebruikt wanneer gedacht wordt aan een ziekte van het onderste stukje van het ruggenmerg (conus-cauda syndroom) Cryptorchisme de balletjes zijn niet ingedaald maar zitten nog in de buikholte ct-scan bepaald type scan wat van het lichaam gemaakt kan worden, waarbij gebruik gemaakt. Deficiëntie tekort hebben aan iets Defecaetie ontlasting Deformatie verandering van vorm Degeneratief geleidelijk aan steeds slechter gaan functioneren van een deel van het lichaam Dehydratie uitdroging, een tekort aan vocht oorzaken hebben Deja-vu dit al een keer eerder gezien hebben Deletie er mist een stukje erfelijk. Exophtalmus de oogbol komt uit de oogkas naar voren toe exotropie vorm van scheelzien waarbij de ogen van elkaar af staan Extensoren strekspieren Extern aan de buitenkant F (terug) Facomatose hersenaandoening die samen gaat met kenmerkende huidafwijkingen Facialis gezicht Facialisparese verlamming van de spieren van. Deze reflex wordt gebruikt om het niveau van beschadiging van het ruggenmerg bij kinderen met een open ruggetje (spina bifida) te bepalen. Gallactorroe melkuitvloed uit de tepels Gastrostomie een verbinding tussen de maag en de buitenkant van het lichaam waardoor bijvoorbeeld voeding gegeven kan worden indien zelf eten en slikken niet mogelijk.

systolische souffle
10 kilo afvallen in 3 maanden - sterdam

5 Simpele Stappen om, snel je liefdesverdriet

Autosomaal dominant een erfelijke aandoening waarbij een foutje op een van de twee chromosomen al voldoende is om een ziekte te krijgen Autsomaal recessief een erfelijke aandoening waarbij twee foutjes op dezelfde plek op twee dezelfde chromosomen nodig zijn om de ziekte te krijgen. Axiaal vanuit de basis, vaak wordt bedoeld vanuit de romp Axillair van de oksel Axon de uitloper van een zenuwcel Axonale degeneratie de zenuw gaat kapot en sterft af Axonopraxie de zenuw functioneert tijdelijk niet goed door een letsel, maar de zenuw is intact waardoor. Dit wijst op een beschadiging van de pyramidebaan in de hersenen of in het ruggenmerg. Ballisme bewegingsstoornis waarbij een arm of been onbedoeld grote zwaaiende bewegingen maakt Balkagenesie de verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft ontbreekt Barre proef met uitgestrekte armen, bij een probleem van de zogenaamde pyramidebaan in de hersenen zakt de arm aan een kant uit. Basale cisterne liquorruimte rondom de herstam Basale kernen kernen diep in de hersenen die een belangrijke rol spelen bij bewegen en bij gedrag Basillaris belangrijk bloedvat wat de hersenstam, de kleine hersenen en de occiptaalkwab van de grote hersenen van bloed voor ziet Battle sign. Billenschuiven manier van voortbewegen van een jong kind door op de billen vooruit te huppen Bitemporale hemianopsie iemand kan met beide ogen alleen de helft van het gezichtsveld aan de kant van de neus zien en niet de gezichtshelft telefoonhoesje aan de kant van het oor. Boorgat de opening die de neurochirurg maakt in de schedel om bij de hersenen te kunnen komen.


Abductie van elkaar weg bewegen, naar buiten bewegen. Absence type epilepsie aanval waarbij er epileptische activiteit is in de hele hersenen en de patiënt stopt waar hij/zij mee bezig is en kortdurend staart en soms wat wriemelende bewegingen maakt. Abulie gebrek aan wilskracht, acalculie niet in staat zijn om te rekenen Acathesie bewegingsonrust als gevolg van bepaalde medicijnen Accessorius zenuw die twee nekspieren aantuurt Achillespeesreflex reactie van de voet door voet te strekken (alsof iemand op de tenen gaat staan) wanneer er een tikje. Alkalose het bloed is minder zuur dan normaal Alternerend afwisselend rechts en links Amaurosis fugax tijdelijke blindheid aan een oog Amblyopie lui oog Ambulant in staat zijn om zelfstandig te bewegen Amelanotisch het ontbreken van bruin pigment ( kleurstof) Amenorroe niet ongesteld zijn Amfetaminen bepaald. Angioom afwijkend gevormd bloedvat Anhedonie geen plezier of geluk meer kunnen voelen Anhidrose niet kunnen zweten anios arts niet in opleiding tot specialist Aniridie het helemaal of gedeeltelijk ontbreken van de iris, het gekleurde deel van het oog Anisocorie de pupillen zijn niet gelijk qua. Deze reflex wordt gebruikt wanneer gedacht wordt aan een aandoening van het onderste stukje van het ruggenmerg (conus-cauda syndroom) Aorta grote lichaamsslagader Apathie geen iniatief hebben, zelf geen actie nemen apgar-score cijfer die een baby krijgt een, vijf en tien minuten na de geboorte moet die. De spraak is heel monotoon. Aquaduct van Sylvius verbinding tussen de derde en de vierde hersenholte Arachnoidea zachte hersenvlies wat heel dicht tegen de hersenen aanligt Arachnodactylie een vlies tussen de vingers hebben Areflexie het afwezig zijn van de reflexen Arterie slagader Arteriitis ontsteking van een slagader Arterioveneuze malformatie abnormale.

7 manieren waardoor je haar sneller

A, b c, d e, f g, h i, j k,. N o, p q, r s, t u, v w, x y, z hieronder vindt u een woordenlijst met verklaring van veel gebruikte woorden in de (kinder) neurologische dat het steeds vaker mogelijk is dat patiënten toegang krijgen tot hun eigen dossier of kopieën van. Dit is het resultaat ervan. Hoewel ik mijn best heb gedaan om de lijst zo volledig mogelijk te maken, ben ik me er van bewust dat er zeker nog woorden zullen missen. Zoekt u de betekenis van een medisch woord die niet in deze lijst voorkomt, laat het dan weten, dan zullen we zorgen dat het woord zo snel mogelijk aan de lijst toegevoegd wordt. Samen kunnen metabolisme we er zo voor zorgen dat de lijst zo compleet mogelijk wordt. A (terug aangezichtspijn pijn in het gezicht, aanvullend onderzoek onderzoek wat nodig is om een diagnose te stellen. Abasie niet kunnen lopen, abces ophoping van pus in een afgesloten ruimte. Abdomen buik, abducens de zenuw die er voor zorgt dat het oog zijwaarts van de neus weg kan bewegen.

Systolische souffle
Rated 4/5 based on 814 reviews